Factory Manager

Job Descriptions1.บริการจัดการโรงงานทั้งระบบให้เป็นเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร/แผนงานกับผู้บริหาร2.กำกับดูแลประสิทธิภาพสายงานการผลิตและการจัดการทั่วไปในโรงงาน... ข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์: 03/05/2021    Rayong
loading image.

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา