Logistics Planning Officer (Rayong)

Job Descriptions1.งานรับคำสั่งซื้อและยืนยันการส่งมอลสินค้าให้หัวหน้างาน2.งานจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเพื่อวางแผนการผลิต3.งานวางแผนการผลิตล่วงหน้าและงานวางแผนการผลิตประจำวัน4.งานสั่งซื้อวัตถุดิบและเคมีเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการผลิตQualifications... ข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์: 04/05/2021    null
loading image.

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา